Home / VĂN MẪU THCS / Văn mẫu lớp 8 / Giải thích câu tục ngữ: Ta về ta tắm ao ta | Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn

Giải thích câu tục ngữ: Ta về ta tắm ao ta | Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn

(Văn mẫu lớp 8) – Em hãy giải thích câu tục ngữ "Ta về ta tắm ao ta/ Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn" (Bài làm của học sinh Việt Dũng – THCS Hoàng Nam, Nam Định)

Đề bài: Hãy giải thích câu tục ngữ: Ta về ta tắm ao ta, Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn.

BÀI LÀM

                 Quê hương là nơi ta sinh ra và lớn lên. Quê hương – hai tiếng song hành cùng ta trong mỗi hành trình của cuộc đời. Ta đi đâu, làm gì, trong giao tiếp cũng thường nhận được lời hỏi thăm: Bạn quê ở đâu? Bởi vậy mới nói, lòng yêu và ý thức tự hào tự tôn về quê hương là tình cảm cố hữu trong mỗi con người. Câu tục ngữ dưới đây cũng mang một ý thức về tình quê như thế:

Ta về ta tắm ao ta

Loading...

Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn

Giải thích câu tục ngữ Ta về ta tắm ao ta, Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn

            Tục ngữ là lời đúc kết kinh nghiệm sống mộc mạc và vô cùng sâu sắc của cha ông ta. Trong câu tục ngữ trên, tác giả dân gian nhắc đến chủ thể “ta” như lời tâm tình chung của những người dân lao động. Từ “về” trong nghĩa của sự trở về, thường là tâm nguyện của những người đi học, đi làm xa quê hương. Và hình ảnh “ao ta”, “ao nhà” là cách nói ẩn dụ để gợi về làng quê trong tiềm thức của mỗi người để phân biệt với “ao người”. Còn tính từ trong/đục vừa gợi về nghĩa tả thực là đặc điểm, tính chất của nước ao, vừa gợi sự  liên tưởng đến đặc tính tốt- xấu, sang- nghèo, hiện đại – lạc hậu… Vậy câu tục ngữ trên có thể được hiểu là: Dẫu chúng ta đi đâu, chúng ta làm gì thì rồi sau cùng cũng nên trở về với quê hương thân thuộc. Dù làng quê ấy giàu hay nghèo, tốt hay xấu thì được sống ở trong quê hương mình vẫn là điều quan trọng hơn hết.

                        Ra đời trong xã hội phong kiến, câu tục ngữ trên đã thể hiện được lòng yêu quê tha thiết và ý thức tự chủ dân tộc. Khi đối diện với cuộc lăm le xâm lược của giặc phương Bắc, câu tục ngữ trên phát huy được tinh thần dân tộc sâu sắc. Theo sự thay đổi của thời đại, đến nay câu tục ngữ ấy vẫn còn những ý nghĩa nhất định nhưng ta nên biết gạn đục khơi trong để góp sức mình cho quê hương ngày càng phát triển.

 >>> XEM THÊM :

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *