Home / SOẠN VĂN / Soạn bài: Đặc điểm loại hình của tiếng Việt | Văn mẫu

Soạn bài: Đặc điểm loại hình của tiếng Việt | Văn mẫu

(Soạn văn lớp 11) – Em hãy soạn bài Loại hình ngôn ngữ của tiếng Việt.

(Bài làm của học sinh Phạm Thị Mây).

Đề bài: Soạn bài Loại hình ngôn ngữ của tiếng Việt

BÀI LÀM

I. LOẠI HÌNH NGÔN NGỮ:

Loading...

– Loại hình ngôn ngữ là một tập hợp những ngôn ngữ tuy có thể không cùng nguồn gốc nhưng có những đặc trưng cơ bản về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp…

– Các ngôn ngữ trên thế giới thuộc 4 loại hình cơ bản, trong đó 2 lọai hình ngôn ngữ quen thuộc là:

+ Loại hình ngôn ngữ hòa kết (Tiếng Anh, Pháp, Nga…)

+ Loại hình ngôn ngữ đơn lập (Tiếng Hán, Tiếng Việt, 1 số tiếng ở Đông Nam Á…)

II. ĐẶC ĐIỂM LOẠI HÌNH CỦA TIẾNG VIỆT.

soạn bài đặc điểm loại hình của tiếng việt

1. Tiếng là đơn vị cơ sở của ngữ pháp

* Ví dụ: Con cũ mày đi ăn đêm

Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao

-> 14 tiếng / 14 từ / 14 âm tiết.

-> Đọc và viết đều tách rời nhau

-> Đều có khả năng cấu tạo nên từ: đi đứng / ăn chơi / mềm mỏng….

* Nhận xét:

– Về mặt ngữ âm, tiếng là âm tiết.

– Về mặt sử dụng, tiếng là từ hoặc yếu tố cấu tạo từ.

2. Từ không biến đổi hình thái:

* Ví dụ: sgk                         

Tôi1 và tôi2; anh ấy1 và anh ấy2  về ngữ âm, chữ viết không có gì thay đổi mặc dù vai trò ngữ pháp hoàn toàn khác nhau.

VD: trong tiếng Anh:

I read (tôi đọc)=> Ngôi thứ nhất số ít.

She reads (Cô ấy đọc)=> Ngôi thứ 3 số ít.

Go (đi) => Thì hiện tại.

Went (đi) => Thì quá khứ

Gone       => Thì quá khứ hoàn thành.

-> Từ trong Tiếng Việt không biến đổi hình thái khi biểu thị ý nghĩa ngữ pháp. Cũn trong tiếng Anh để biểu thị ý nghĩa ngữ pháp từ thường phải biến đổi hỡnh thỏi (Biểu hiện trờn mặt kết cầu ngữ õm và chữ viết).

3. Biện pháp chủ yếu để biểu thị ý nghĩa ngữ pháp là sắp đặt từ theo thứ tự trước sau và sử dụng các hư từ:

* Ví dụ:

Tôi ăn cơm / ăn cơm với tôi /  ăn phần cơm của tôi nhé.

Tôi đang ăn cơm/ Tôi đã ăn cơm rồi/ Tôi sẽ ăn cơm/ Tôi vừa ăn cơm xong.

– Nhận xét: Trật tự sắp đặt từ ngữ và hư từ thay đổi thì ý nghĩa của câu cũng thay đổi.

>>> XEM THÊM: 

Loading...

Check Also

soạn bài chuyện chức phán sự đền tản viên

Soạn bài Chuyện chức phán sự đền Tản Viên (Nguyễn Dữ) | Làm văn mẫu

(Soạn văn lớp 10) – Em hãy soạn bài Chuyện chức phán sự đền Tản …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *