Home / SOẠN VĂN / Soạn bài Đặc điểm ngôn ngữ nói và viết | Làm văn mẫu

Soạn bài Đặc điểm ngôn ngữ nói và viết | Làm văn mẫu

(Soạn văn lớp 10) – Em hãy soạn bài Đặc điểm ngôn ngữ nói và viết. (Bài làm của học sinh Đặng Thùy Dương).

Đề bài: Soạn bài Đặc điểm ngôn ngữ nói và viết

BÀI LÀM

I. Tìm hiểu chung:

– Thủa loài người mới sinh ra trao đổi với nhau bằng ngôn ngữ hành động. Dẫn đến tiếng nói hình thành họ trao đổi từ tư tưởng tình cảm bằng ngôn ngữ nói. Sau này tìm ra chữ viết, con người dùng chữ bên cạnh là tiếng nói để thông tin cho nhau. Nói và viết là biểu hiện sự phát triển trong lịch sử văn minh nhân loại.

Loading...

II. ĐẶC ĐIỂM CỦA NGÔN NGỮ NÓI

1. Khái niệm

– Ngôn ngữ nói là ngôn ngữ âm thanh, là lời nói trong giao tiếp hàng ngày, được nhận biết bằng thính giác.

2. Đặc điểm

– Người nói và người nghe trao đổi trực tiếp với nhau:

+ Họ có thể đổi vai (nói – nghe -nghe – nói) cho nên trong giao tiếp có thể sửa đổi.

+ Người nói ít có điều kiện gọt giũa, người nghe ít có điều kiện suy ngẫm, phân tích.

 – Ngôn ngữ nói rất đa dạng về ngữ điệu:

+ Giọng nói có thể: Cao, thấp, nhanh, mạnh, yếu, liên tục hay ngắt quãng.

+ Ngữ điệu là yếu tố quan trọng góp phần bộc lộ bổ sung thông tin.

+ Phối hợp giữa âm thanh, cử chỉ và dáng điệu.

– Từ ngữ sử dụng trong ngôn ngữ nói đa dạng.

+ Từ địa phương.

+ Khẩu ngữ.

+ Tiếng lóng.

+ Biệt ngữ.

– Câu có khi tỉnh lược, khi rườm rà, trùng lặp về từ ngữ không có thời gian gọt giũa đây là giao tiếp tức thời.

* Chú ý: Phân biệt nói và đọc:

– Giống nhau: Cùng phát ra âm thanh.

– Khác nhau: Đọc lệ thuộc vào văn bản đến từng dấu ngắt câu. Trong khi đó người nói phải tận dụng ngữ điệu, cử chỉ để diễn cảm.

soạn bài đặc điểm ngôn ngữ nói và viết

III. ĐẶC ĐIỂM CỦA NGÔN NGỮ VIẾT

  1. Khái niệm

– Ngôn ngữ viết là ngôn ngữ được thể hiện bằng chữ viết trong văn bản và được tiếp nhận bằng thị giác.

  1. Đặc điểm

– Ngôn ngữ viết được thể hiện bằng chữ viết trong văn bản và được tiếp nhận bằng thị giác.

+ Người viết và người đọc phải biết các kí hiệu chữ viết, quy tắc chính tả, các quy tắc tổ chức văn bản.

+ Khi viết phải suy ngẫm, lựa chọn, gọt giũa nên người đọc phải đọc đi đọc lại, phân tích nghiền ngẫm để lĩnh hội.

+ Ngôn ngữ viết đến với đông đảo bạn đọc trong không gian và thời gian lâu dài.

– Ngôn ngữ viết được sự hỗ trợ của dấu câu, các kí hiệu văn tự…

– Từ ngữ phong phú nên khi viết tha hồ được lưạ chọn thay thế.

– Tuỳ thuộc vào phong cách ngôn ngữ và sử dụng từ ngữ.

+ Không dùng các từ mang tính khẩu ngữ, địa phương, thổ ngữ.

+ Được sử dụng các câu dài ngắn khác nhau tuỳ thuộc ý định.

– Trong thực tế 2 trường hợp sử dụng ngôn ngữ.

+ Một là: Ngôn ngữ nói được lưu bằng chữ viết (đối thoại của các nhân vật trong truyện, ghi lại các cuộc phỏng vấn toạ đàm, ghi lại cuộc nói chuyện) văn bản viết nhằm thể hiện ngôn ngữ nói trong những biểu hiện sinh động, cụ thể, khai thác ưu thế của nó.

+ Hai là: Ngôn ngữ trong văn bản được hình thành bằng lời nói miệng (thuyết trình trước tập thể, hội nghị bằng văn bản, báo cáo…)

Lời nói đã tận dụng được ưu thế của văn bản viết (suy ngẫm, lưạ chọn, sắp xếp). Đồng thời phối hợp các yếu tố hỗ trợ trong ngôn ngữ viết và ngược lại.

III. Luyện tập:

– Bài tập 1:

Cố thủ tướng Phạm Văn Đồng đã sử dụng:

-Thuật ngữ của các ngành khoa học: vốn chữ, từ vựng, ngữ pháp, bản sắc, phong cách, thể văn…

– Tách dòng sau mỗi câu để trình bày rõ từng luận điểm.

– Dùng các từ ngữ chỉ thứ tự trình bày

– Dùng dấu câu: (:); ( ) hoặc (“”) và (…)

– Bài tập 2:

+Các từ hô gọi trong lời nhân vật

+Các từ chỉ tình thái trong lời nhân vật: có khối… đấy, thật đấy,…

+Các kết cấu câu trong ngôn ngữ nói: có… thì, đã… thì…

+Các từ ngữ thường dùng trong ngôn ngữ nói: có khối, nói khoác, sợ gì, đằng ấy,…

+ Phối hợp giữa lời nói, cử chỉ: cười như nắc nẻ, cong cớn, liếc mắt, cười tít…

-Bài tập 3:

a. Bỏ các từ thì, đã; thay hết ý bằng rất

b. Thay: vống lên bằng quá mức thực tế, thay: đến mức vô tội vạ bằng một cách tùy tiện và bỏ như.

c. Câu văn tôi nghĩa: cần bỏ các từ khẩu ngữ như sất và viết lại câu.

>>> XEM THÊM : 

Loading...

Check Also

soạn bài chuyện chức phán sự đền tản viên

Soạn bài Chuyện chức phán sự đền Tản Viên (Nguyễn Dữ) | Làm văn mẫu

(Soạn văn lớp 10) – Em hãy soạn bài Chuyện chức phán sự đền Tản …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *