Home / SOẠN VĂN / soạn bài luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận so sánh và phân tích

soạn bài luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận so sánh và phân tích

(Soạn văn lớp 11) – Em hãy soạn bài Luyện tập kết hợp các thao tác lập luận so sánh và phân tích.

Đề bài: Soạn bài Luyện tập kết hợp các thao tác lập luận so sánh và phân tích

BÀI LÀM

I.  ÔN TẬP HAI THAO TÁC LẬP LUẬN

1.  Lập luận phân tích:

Chia nhỏ vấn đề ra theo một tiêu chí nào đó để làm sáng tỏ vấn đề đang bàn luận.

2.  Lập luận so sánh:

Đặt đối tượng đang bàn luận trong tương quan với đối tượng khác để làm sáng tỏ đối tượng.

Loading...

soạn bài luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận so sánh và phân tích

II.  VẬN DỤNG HAI THAO TÁC:

1.  Bài tập 1:

Đoạn văn có sử dụng những thao tác lập luận phân tích và so sánh:

– Phân tích…Tự kiêu tự đại là khờ dại. Vì mình hay… .thoái bộ”.

– So sánh: Người mà tự kiêu tự mãn …..cái đĩa cạn” ( để thấy sự nhỏ bé, vô nghĩa và đáng thương của thói tự kiêu tự mãn của cá nhân trong cộng đồng)

– Phân tích là thao tác chủ đạo, so sánh là thao tác bổ trợ.

– Đây là đoạn văn mẫu mực:

  + Đồng thời sử dụng cùng lúc hai thao tác.

  + Việc sử dụng rất hài hoà, linh hoạt: cùng làm sáng tỏ luận điểm nhưng không chồng nhau.

– Kết luận:

  + Việc vận dụng kết hợp hai thao tác này là tất yếu vì không có một VB nào chỉ dùng một thao tác. –

  + Ta phải dùng một cách linh hoạt và hiệu quả. Mỗi đoạn, bài,  cần có một thao tác chính, các thao tác còn lại là bổ trợ.

2. Bài tập 2:

 Viết một bài ngắn vận dụng hai thao tác này

– Mục đích:

Niềm vui của nhà thơ khi trở về với Tây Bắc.

– Lập luận so sánh:

Niềm vui của nhà thơ với niềm vui của những thực thể được sống trong môi trường của chúng.

– Lập luận phân tích (là chủ yếu):

+ Niềm vui của nai về mối cũ.

+ … cỏ đón mùa xuân, chim én gặp mùa xuân.

+ … đứa trẻ thơ gặp bầu sữa mẹ.

+ … chiếc nôi ngừng với cánh tay đưa.

– Rút ra kết luận:

Về tình cảm của nhà thơ đối với đất nước, con người

>>> XEM THÊM : 

Loading...

Check Also

soạn bài chuyện chức phán sự đền tản viên

Soạn bài Chuyện chức phán sự đền Tản Viên (Nguyễn Dữ) | Làm văn mẫu

(Soạn văn lớp 10) – Em hãy soạn bài Chuyện chức phán sự đền Tản …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *