Home / SOẠN VĂN / Soạn bài: Một số thể loại: Kịch, văn nghị luận | Làm văn mẫu

Soạn bài: Một số thể loại: Kịch, văn nghị luận | Làm văn mẫu

(Soạn văn lớp 11) – Em hãy soạn bài: Một số thể loại kịch, văn nghị luận.

(Bài làm của học sinh Đinh Thị Huệ).

Đề bài: Soạn bài: Một số thể loại kịch, văn nghị luận.

BÀI LÀM

I. KỊCH:

Loading...

1. Khái lược về kịch:

– Kịch: Rômêô và Giuliét, Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài… 

– Kịch là một loại hình nghệ thuật tổng hợp, có sự tham gia của nhiều người: đạo diễn, diễn viên, hoạ sĩ, nhạc công, vũ đạo, ca sĩ, kĩ thuật âm thanh, ánh sáng, ghi hình…(trong đó 3 đối tượng quan trọng nhất là kịch bản, đạo diễn và diễn viên).

– Kịch bản với tác giả của nó thì thuộc lĩnh vực văn học. Còn đạo diễn, diễn viê, hoạ sĩ, thiết kế mĩ thuật, nhạc công, người phụ trách ánh sáng, âm thanh thuộc các ngành sân khấu, biểu diễn và hậu đài.

– Đối tượng phản ánh và đặc trưng của kịch: là những mâu thuẫn xung đột trong đời sống xã hội và con người – xung đột kịch. Xung đột kịch có vai trò quan trọng nhất, tạo tính kịch, hấp dẫn, lôi cuốn. Hành động kịch do nhân vật kịch thể hiện góp phần thể hiện xung đột kịch. (Hay nói khác đi quá trỡnh diễn biến xung đột kịch được cụ thể hoá qua hành động kịch).

soạn bài một số thể loại kịch nghị luận

– Nhân vật kịch: (chính, phụ; phản diện, chính diện) bằng lời thoại và hành động thể hiện tính cách, xung đột kịch, qua đó thể hiện chủ đề vở kịch.

– Cốt truyện kịch: phát triển theo xung đột kịch, qua các giai đoạn: mở đầu – thắt nút – phát triển – đỉnh điểm– giải quyết

– Thời gian, không gian kịch: có thể một địa điểm, nhiều địa điểm; một ngày, nhiều ngày, hàng năm, nhiều năm, nhiều thế hệ.

– Ngôn ngữ kịch: Thể hiện trong lời thoại, mang tính hành động và khẩu ngữ: đối thoại và độc thoại, làm nổi bật tính cách nhân vật.

2. Phân loại kịch và bố cục của kịch:

– Phân loại kịch

+ Căn cứ vào tính truyền thống hay hiện đại: Kịch dân gian (chèo, tuồng, cải lương), kịch cổ điển (trước thế kỉ XX) , kịch hiện đại (từ thế kỉ XX)

+Căn cứ vào tính chất : bi kịch, hài kịch, chính kịch (xung đột trong cuộc sống), kịch lịch sử

+ Căn cứ vào ngôn ngữ diễn đạt: Kịch nói, kịch hát múa, kịch thơ, kịch rối, kịch câm.

– Bố cục kịch: Một vở kịch được chia thành nhiều màn (hồi) khác nhau. Mỗi màn (hồi) lại được chia thành nhiều lớp (cảnh) khác nhau.

3. Yêu cầu về đọc kịch bản:

– Đọc kĩ lời giới thiệu, tiểu dẫn để nắm những nđiều liên quan đến vở kịch.

– Tập trung chú ý vào lời thoại của các nhân vật qua đó tìm hiểu tính cách, phẩm chất của từng nhân vật (đặc biệt là nhân vật chính) và mối quan hẹ giưa các nhân vật.

– Phân tích hành đông, xác định xung đột chủ yếu, tìm hiểu cao trào của xung đột, mâu thuân dẫn đến đỉnh điểm (thắt nút) và  cá ch giải  quyết (cởi nút).

– Tổng hợp lại, nêu rõ chủ đề tư tưởng, ý nghĩa xã hội của tác phẩm.

II. NGHỊ LUẬN:

1. Khái lược về văn nghị luận:

– Các tác phẩm tiêu biểu:

+ Hịch tướng sĩ.

+ Bình Ngô đại cáo.

+ Chiếu cầu hiền.

+ Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác…

– Nghị luận là thể văn học đặc biệt, dùng lập luận, luận điểm, luận cứ để bàn luận một vấn đề xã hội chính trị hay văn học nghệ thuật.

+ Sức mạnh của văn nghị luận là ở sự sâu sắc của tình cảm, tư tưởng, tính mạch lạc,chặt chẽ của suy nghĩ và trình bày, sự thuyết phục của lập luận.

+ Văn nghị luận có yếu tố tranh luận, vì vậy luận điểm phải xác đáng, luận cứ phải tiêu biểu và toàn diện. lập luận phải khoa học và chặt chẽ thì mới có sức thuyết phục cao đến đối tượng tranh luận cũng như người đọc.

– Phân loại:

+ Căn cứ vào thời gian xuất hiện: Nghị luận dân gian (tục ngữ), nghị luận trung đại (chiếu, hịch, cáo, thư dụ…), nghị luận hiện đại(tuyên ngôn, lời kêu gọi, xã luận, phê bình…)

+ Căn cứ vào đối tượng và vấn đề nghị luận: Nghị luận xã hội – chính trị (chính luận ), nghị luận văn học(phê bình,. nghiên cứu, bình giảng, phân tích)

+ Xét theo nội dung luận bàn có: văn chính luận, văn phê bình văn học.

+ Văn nghị luận thời văn học trung đại có: chiếu, cáo, hịch,bình sử, điều trần…

+ Văn nghị luận hiện đai có: Tuyên ngôn, lời kêu gọi, bình luận, phê bình, tranh luận, bút chiến, xã luân, ngôn luận…

2. Yêu cầu về đọc văn nghị luận: 

– Tìm hiểu tác giả và hoàn cảnh ra đời của văn nghị luận.

– Chú ý đến luận đề (Vấn đề nghị luận) luận điểm, luận cứ và nhất là lập luận của bài văn nghị luận.

– Phân tích nghệ thuật của bài văn nghị luận: Lập luận chặt chẽ logic như thế nào, cách viết ra sao, cách nêu chứng cứ, sử dụng ngôn ngữ. trong bài nghị luận.

– Nêu giá trị của tác phẩm về hai phương diện: Nội dung tư tưởng và nghệ thuật biểu hiện; rút ra bài học và tác dụng của tác phẩn đối với cuộc sống.

>>> XEM THÊM: 

Loading...

Check Also

soạn bài chuyện chức phán sự đền tản viên

Soạn bài Chuyện chức phán sự đền Tản Viên (Nguyễn Dữ) | Làm văn mẫu

(Soạn văn lớp 10) – Em hãy soạn bài Chuyện chức phán sự đền Tản …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *