Home / SOẠN VĂN / Soạn bài Nghị luận về một hiện tượng đời sống | Văn mẫu

Soạn bài Nghị luận về một hiện tượng đời sống | Văn mẫu

(Soạn văn lớp 12) – Em hãy soạn bài Nghị luận về một hiện tượng đời sống.

( Bài soạn văn của học sinh giỏi lớp 12 trường THPT Cẩm Giàng)

Đề bài: Hãy soạn bài Phong cách ngôn ngữ khoa học.

BÀI LÀM

I. Văn bản khoa học và ngôn ngữ khoa học

Loading...

1. Văn bản khoa học:

a. Tìm hiểu ngữ liệu:

– Sự khác nhau của các văn bản khoa học: + Về mức độ: Văn bản a có mức độ chuyên sâu, văn bản b có mức độ khoa học phù hợp với Hs phổ thông, văn bản c có mức độ phổ cập.

+ Về phạm vi sử dụng: Văn bản a sử dụng trong phạm vi những người có trình độ chuyên sâu. Văn bản b sử dụng trong rường THPT, văn bản c dùng phổ cập cho mọi người có hiểu biết thông thường.

b. Phân loại văn bản khoa học:

– Văn bản khoa học chuyên sâu: chuyên khảo, luận án, luận văn, nghiên cứu khoa học…

– Văn bản khoa học giáo khoa: SGK các môn học, giáo trình…

– Văn bản khoa học phổ cập: các bài báo, sách phổ biến khoa học kĩ thuật…

2. Ngôn ngữ khoa học

– Khái niệm: Ngôn ngữ khoa học là ngôn ngữ dùng trong giao tiếp thuộc lĩnh vực khoa học, tiêu biểu là trong các văn bản khoa học.

– Dạng thức:

+ Viết: từ ngữ khoa học, các kí hiệu, công thức, mô hình…

+ Nói: phát âm chuẩn, diễn đạt mạch lạc, chặt chẽ.

II. Đặc trưng của phong cách ngôn ngữ khoa học

1.Tính khái quát, trừu tượng

– Ngôn ngữ khoa học dùng nhiều thuật ngữ khoa học. Đó là lớp từ chuyên dùng trong từng ngành khoa học dùng để biểu hiện khaí niệm khoa học -> mang tính khái quát, trừ tượng.

-Các thuật ngữ khoa học cần được sử dụng đúng với khái niệm nó biểu thị.

-Kết cấu của văn bản khoa học phải phục vụ cho luận điểm khoa học.

2. Tính lí trí, logic

– Từ ngữ trong văn abnr khó học chỉ được dùng một nghĩa, không dùng đa nghĩa, ít dùng các phép tu từ.

– Câu văn trong văn bản khoa học là một đơn vị thông tin, đơn vị phán đoán logic.

– Các câu trong các đoạn văn bản phải được liên kết chặt chẽ, mạch lạc.

3.Tính khách quan, phi cá thể

-Ngôn ngữ trong văn bản khoa học rất hạn chế biểu đạt ở tính cá nhân-> Từ ngữ trung hòa, ít biểu lộ sắc thái, cảm xúc.

Tổng kết: Ghi nhớ- SGK/76

IV.Luyện tập

1.Bài tập 1/67:

a.Văn bản trình bày một số nội dung khoa học cơ bản: hoàn cảnh lịch sử, xã hội, văn hóa; quá trình phát triển và các thành tựu chủ yếu của văn học; những đặc điểm cơ bản của văn học ở  hai giai đoạn 1945  đến 1975 và 1975 đến hết thế kỉ XX.

b. Văn bản đó thuộc ngành KHXH &NV, hoặc chuyên ngành khoa học Ngữ văn.

c. Ngôn ngữ khoa học trong văn bản có nhiều đặc điểm: dùng nhiều thuật ngữ khoa học hoặc kết cấu của văn bản mạch lạc, chặt chẽ: có hệ thống các đề mục từ lớn đến nhỏ, có các phần, các đoạn rõ rang.

2 .Bài tập 2:

– Thuật ngữ khoa học có thể xây dựng từ từ ngữ thông thường nhưng biểu hiện khái niệm khoa học chính xác. Ví dụ: đoạn thẳng theo cách hiểu thông thường là đoạn không cong queo, không gãy khúc… Còn trong toán học, đó là đoạn ngắn nhất nối hai điểm với nhau.

– Các từ ngữ khác cũng theo nguyên tắc đó.

>>>Xem thêm: 

Loading...

Check Also

soạn bài chuyện chức phán sự đền tản viên

Soạn bài Chuyện chức phán sự đền Tản Viên (Nguyễn Dữ) | Làm văn mẫu

(Soạn văn lớp 10) – Em hãy soạn bài Chuyện chức phán sự đền Tản …