Home / SOẠN VĂN / Soạn bài: Thao tác lập luận bình luận | Làm văn mẫu

Soạn bài: Thao tác lập luận bình luận | Làm văn mẫu

(Soạn văn lớp 11) – Em hãy soạn bài Thao tác lập luận bình luận.

(Bài làm cho học sinh Đỗ Văn Mạnh).

Đề bài: Soạn bài thao tác lập luận bình luận.

BÀI LÀM

 

Loading...

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU CỦA THAO TÁC LẬP LUẬN BÌNH LUẬN

1. Mục đích:

– Trong cuộc sống, chúng ta có thể gặp từ bình luận trong các trường hợp như: Bình luận thời sự , bình luận thể thao , bình luận quân sự…

– Trong các trường hợp này, từ bình luận có nghĩa là “bàn luận , đánh giá” về các vấn đề thời sự trong nước hoặc quốc tế, các vấn đề có liên quan đến thể thao , quân sự

– Bình luận là đề xuất thuyết phục người đọc, người nghe tán đồng với một nhận xét đánh giá, bàn luận của mình về một vấn đề nào đó trong cuộc sống hoặc trong văn học.

–  Bình luận, giải thích, chứng minh khác nhau ở :

+ Bình luận là đề xuất và thuyết phục người đọc (nghe) tán đồng với 1 nhận xét , đánh giá , bàn luận của mình về một vấn đề nào đó trong đời sồng hoặc trong văn học .

+ Giải thích là dùng lí lẽ (chủ yếu) và dẫn chứng (hỗ trợ) để giúp người đọc (nghe) hiểu 1 vấn đề nào đó trong đời sống hoạc trong văn học.

+ Chứng minh là dùng dẫn chứng (chủ yếu) và lí lẽ (hỗ trợ) để khiến cho người đọc (nghe) tin 1 vấn đề nào đó trong đời sống hoạc trong văn học.

2. Yêu cầu:

– Yêu cầu của bình luận là :

+ Trình bày rõ ràng , trung thực vấn đề (hiện tượng, sự kiện) được bình luận.

+ Lập luận để khẳng định được nhận xét, đánh giá của mình là đúng, phù hợp với thực tế đời sống hoăc quy luật văn chương .

+ Bàn bạc, mở rộng xung quanh vấn đề 1 cách sâu sắc và có sức thuyết phục.

– Vai trò và tầm quan trọng :

 Trong đời sống cũng như trong văn học, chúng ta luôn luôn gặp những vấn đề cần phải tranh luận, đánh giá, bàn bạc nhằm thể hiện chính kiến của mình và thuyết phục người nghe (đọc). Muốn cuộc tranh luận có hiệu quả và bổ ích , chúng ta cần phải thành thao kĩ năng bình luận.

II. CÁCH BÌNH LUẬN

soạn bài thao tác lập luận bình luận

– Một bài bình luận thường có 3 bước :

1.  Bước thứ nhất: Nêu vấn đề càn bình luận.

a. Bình luận yêu cầu phải nêu rõ được thái độ và sự đánh giá của người bình luận trước vấn đề đưa ra để bàn luận.

b. Trình bầy rõ ràng , trung thực vấn đề được bình luận

>>> XEM THÊM:

2. Bước thứ 2: Đánh giá ván đề cần bình luận, có thể chon 1 trong 3 cách đánh giá sau .

a. Đứng hẳn về phía mà mình tin là đúng để kiên quyết bắc bỏ cái sai .

b. Kết hợp phần đúng và loại bỏ phần sai của mỗi phía để tìm ra 1 “ tiếng nói chung” trong sự đánh giá .

c, Đưa ra 1 cách đánh giá của riêng mình.

3. Bước thứ 3 : Bàn về vấn đề cần bình luận , có thể chon 1 trong 3 cách bàn luận sau:

a. Bàn luận về thái độ , hành động, cách giải quyết cần có trước vấn đề vừa được nhận xét, đánh giá.

b. Bàn về vấn đề có thể rút ra khi liên hệ với thời đại, hoàn cảnh sống, lứa tuổi của mình và của những người đang tham gia bình luận với mình.

c. Bàn về những ý nghĩa xa rộng hơn, sâu sắc hơn mà vấn đề được bình luận có thể gợi ra.

III. LUYỆN TẬP

1. Bài tập 1:

– Bình luận không phải là giải thích , chứng minh hay kết hợp giải thích với chứng minh vì :

– Mục đích của 3 kiểu lập luận này khác nhau

– Bản chất của bình luận là tranh luận về 1 vấn đề mà tất cả những người tham gia bình luận đều đã biết và có ý kiến riêng về vấn đề đó .

2. Bài tập 2:

– Đoạn văn có sử dụng thao tác bình luận vì :

+ Có vấn đề cần bình luận: Nguyên nhân và hậu quả của tai nạn giao thông .

+ Có mở rộng ván đề bình luận: Vấn đề ATGT không chỉ bó hẹp trong lĩnh vực giao thông, mà còn là “món quà văn minh” đem ra “đãi khách” trong thời gian giao lưu, hội nhập toàn cầu.

>>> XEM THÊM: 

Loading...

Check Also

soạn bài chuyện chức phán sự đền tản viên

Soạn bài Chuyện chức phán sự đền Tản Viên (Nguyễn Dữ) | Làm văn mẫu

(Soạn văn lớp 10) – Em hãy soạn bài Chuyện chức phán sự đền Tản …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *