Home / SOẠN VĂN / Soạn bài Thực hành về sử dụng một số kiểu câu trong văn bản | Văn mẫu

Soạn bài Thực hành về sử dụng một số kiểu câu trong văn bản | Văn mẫu

(Soạn văn lớp 11) – Em hãy soạn bài Thực hành về sử dụng một số kiểu câu trong văn bản.

Đề bài: Soạn bài Thực hành sử dụng một số kiểu câu trong văn bản

BÀI LÀM

I. DÙNG KIỂU CÂU BỊ ĐỘNG

1. Bài tập 1:

Loading...

a. Hắn chưa được một người đàn bà nào yêu cả

            (Chú ý từ bị động: bị được, phải)

b. Chưa một người đàn bà nào yêu hắn cả

c. Câu không sai nhưng không nối tiếp ý và hướng triển khai ý của câu đi trước;       không tiếp tục đề tài về"hắn" mà về "một người đàn bà nào" đó.

2. Bài tập 2:

– Câu bị động:  Đời hắn chưa bao giờ được săn sóc bởi một bàn tay “ đàn bà”

=> Câu bị động có khả năng liên kết ý giữa các câu văn đi trước và đi sau để thể hiện trọn vẹn một nội dung nào đó.

* Kết luận:

– Câu chủ động là câu có chủ ngữ chỉ người, vật, thực hiện một hoạt động hướng vào người, vật khác( chỉ chủ thể của hoạt động).

– Câu bị động là câu có chủ ngữ chỉ người, vật được hoạt động của người, vật khác hướng vào ( chỉ đối tượng của hoạt động ).

soạn bài thực hành sử dụng một số kiểu câu trong văn bản

II. DÙNG KIỂU CÂU Cể KHỞI NGỮ.

1. Bài tập1 :

a. Câu có khởi ngữ:  Hành thì nhà thị may lại còn

      – Khởi ngữ: Hành

b. So sánh với: Nhà thị may lại còn hành

=> Hai câu tương đương về nghĩa cơ bản: biểu hiện cùng một sự việc. Nhưng câu có khởi ngữ liên kết chặt chẽ hơn về ý với câu đi trước nhờ sự đối lập với các từ gạo và hành

2. Bài tập 2 :

Cần chọn phương án C vì việc dẫn nguyên văn lời các anh lái xe tạo nên ấn tượng kiêu hãnh của cô gái và sắc thái ý nhị của người kể chuyện.

3. Bài tập 3:

a. Câu thứ hai có khởi ngữ: Tự tôi

– Vị trí: đầu câu, trước chủ ngữ

– Dấu phẩy

– Tác dụng: Nêu một đề tài có quan hệ liên tưởng với điều đã nói trong câu trước

b. Câu thứ hai có khởi ngữ: Cảm giác, tình tự, đời sống, cảm xúc

– Vị trí: Đầu câu, trước chủ ngữ

– Dấu phẩy

– Tác dụng: Nêu một đề tài có quan hệ với điều đã nói trong câu trước.

c. Khái niệm khởi ngữ.

– Khởi ngữ là thành phần câu nêu lên đề tài của câu.

– Luôn đứng đầu câu.

– Tách biệt với phân còn lại của câu bằng từ: thì, là, hoặc dấu phẩy.

– Trước khởi ngữ có thể có hư từ còn, về, đối với…

III. DÙNG KIỂU CÂU CÓTRẠNG NGỮ CHỈ TÌNH HUỐNG

1. Bài tập1:

a.Vị trí đầu câu

 b.Cụm động từ

 c. Chuyển: Bà già kia thấy thị hỏi, bật cười

=> Sau khi chuyển câu có hai vị ngữ cùng có cấu tạo là một cụm động từ, cùng biểu hiện hoạt động của một chủ thể nhưng viết theo kiểu câu trước thì sự nối tiếp về ý rõ ràng hơn.

2. Bài tập 2:

Chọn phương án C vừa đúng về ý vừa liên kết ý chặt chẽ vừa mềm mại uyển chuyển.

Chọn thành phần này để sử dụng thành phần trạng ngữ chỉ tình huống. Nó mới phù hợp với văn cảnh. Trường hợp đầu, thừa từ “khi”; trường hợp hai, lặp từ “Liên”; trường hợp bốn, người nghe hiểu nhầm An đứng dậy trả lời.

3. Bài tập 3:

– Trạng ngữ chỉ tình huống là:

+ Nhận được phiến trát của Sơn Hưng Tuyên đốc lộ đường. Đây là thông tin thứ yếu.

+ Thông tin quan trọng là hỏi thơ lại để khẳng định nội dung của phiến trát.

+ Vì vậy thông tin thứ yếu thường đặt ở đầu hoặc cuối câu, thường đặt ở đầu câu.

* Kết luận

– Trạng ngữ được thêm vào câu để xác định thời gian, nơi chốn, nguyên nhân, mục đích, phương tiện, cách thức diễn ra sự việc nêu trong câu.

– Trạng ngữ có thể đứng đầu câu, cuối câu, hay giữa câu.

IV. TỔNG KẾT VỀ VIỆC SỬ DỤNG BA KIỂU CÂU TRONG VĂN BẢN. (4’)

1. Thành phần chủ ngữ trong kiểu câu bị động thường đứng ở giữa câu trong các kiểu câu chứa chúng. Nó chỉ những thông tin đã biết.

Ví dụ: Tốt nghiệp THPT, Nam Cao được một người bác họ đưa vào Nam sinh sống.

 Thông tin đã biết:

+ Nam Cao tốt nghiệp THPT

 + Được người bác họ đưa vào Nam sinh sống.

2. Thành phần khởi ngữ thường đứng ở đầu câu, ngăn cách với thành phần câu bằng dấu phẩy.

3. Thành phần trạng ngữ chỉ tỡnh huống thường đứng ở đầu câu.

>>> XEM THÊM : 

Loading...

Check Also

soạn bài chuyện chức phán sự đền tản viên

Soạn bài Chuyện chức phán sự đền Tản Viên (Nguyễn Dữ) | Làm văn mẫu

(Soạn văn lớp 10) – Em hãy soạn bài Chuyện chức phán sự đền Tản …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *