Home / SOẠN VĂN / Soạn bài: Tiểu sử tóm tắt | Văn mẫu

Soạn bài: Tiểu sử tóm tắt | Văn mẫu

(Soạn bài lớp 11) – Em hãy soạn bài Tiểu sử tóm tắt. (Bài làm của học sinh Lương Thị Thuận).

Đề bài: Soạn bài Tiểu sử tóm tắt.

BÀI LÀM

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA TIỂU SỬ TÓM  TẮT

1. Khái quát về tiểu sử tóm tắt:

Loading...

– Khái niệm:

+ Tiểu sử: là bài chép lược qua sự tích của một người.

+ Tóm tắt: rút ngắn nhưng giữ được cái cốt yếu

-> Tiểu sử tóm tắt là văn bản thông tin một cách khách quan, trung thực những nét cơ bản về cuộc đời và sự nghiệp của một cá nhân nào đó.

+ VD: Tiểu sử  một nhà hoạt động chính trị, nhà khoa học, nhà văn nhà thơ, tiểu sử của một cán bộ giáo viên…

– Đặc điểm:

+  viết về một người, một cá nhân

+ Là lịch sử thu nhỏ về cuộc đời một cá nhân từ khi sinh ra cho đến thời điểm viết tiểu sử, được thuật lại một cách khách quan, trung thực, chủ yếu dựa theo trình tự thời gian.

+ Là sự tích -> chép lược qua, không mô tả quá kĩ càng, tỉ mỉ.

>>> XEM THÊM: 

2. Mục đích của tiểu sử tóm tắt

– Cung cấp cho người đọc những thông tin cơ bản nhất về cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến của những người mà họ cú nhu cầu tỡm hiểu.

– Những hiểu biết đó giúp những người có trách nhiệm làm công tác tổ chức, giúp chúng ta trong việc chọn bạn hoặc giới thiệu người vào các chức vụ của lớp, trường…

– Đọc và nắm được tiểu sử tóm tắt giúp h/s học tập tốt hơn.

3. Yêu cầu của tiểu sử tóm tắt

–  Thông tin khách quan chính xác về người được nối tới; tức là phải ghi cụ thể từng số liệu, mốc tgian, thành tích, năng lực…. của người ấy

 + Nội dung: nêu được những nét tiêu biểu về cuộc đời, sự nghiệp của người được nói tới.

+ Độ dài của văn bản ngắn gọn, phù hợp với từng đối tượng.

+ Ngôn ngữ trong sáng, giản dị, thường đơn nghĩa không sử dụng các biện pháp tu từ.

II. Cách viết tiểu sử tóm tắt

1. Chọn tài liệu viết tiểu sử tóm tắt

soạn bài tiểu sử tóm tắt

* Tìm hiểu ngữ liệu: Bài tiểu sử tóm tắt của Lương Thế Vinh gồm 4 phần:

– Phần 1: Giới thiệu về nhân thân (tên tuổi, quê quán)

– Phần 2: Giới thiệu khái quát về sự nghiệp

– Phần 3: Giới thiệu về những thành tựu nghệ thuật, văn chương

– Phần 4: Đánh giá chung

-> Đây là bài viết trong cuốn từ điển về văn học nên phải nhấn mạnh sự nghiệp văn chương của danh nhân.

* Tóm tắt tiểu sử thông thường gồm 4 phần: SGK/ 55

 2. Viết tiểu sử tóm tắt

– Nghiên cứu kĩ về các nội dung  liên quan đến tiểu sử đối tượng bằng cách: Đọc sách, tra cứu hồ sơ lưu trữ, hỏi nhân chứng (nếu có)…

– Sắp xếp tư liệu theo trình tự khụng gian, thời gian,sự việc… hợp lí.

– Sử dụng ngôn ngữ thích hợp để viết thành văn bản.

III. LUYỆN TẬP VIẾT TIỂU SỬ TÓM TẮT

1. Mục đích và yêu cầu:

– Mục đích : Giới thiệu đoàn viên yêu tú tham gia ứng cử vào BCH hội liên hiệp thanh niên của tỉnh (thành phố) . Với MĐ đó ,bài viết ngoài những thông tin về lí lịch cần chú trọng đến việc giới thiệu những thành tích trong học tập , công tác , đặc biệt là những đóng góp cho công tác đoàn và phong trào thanh niên .

– Yêu cầu: Những thông tin trong bản tiểu sử phải khách quan, chính xác. Những thành tích , đóng góp của đoàn viên phải cụ thể, về thời gian, số liệu…

. Bản tiểu sử tóm tắt cần ngắn gọn .

. Văn phongtrong sáng, cô đọng, không sử dụng  những yếu tố biểu cảm , những phép tu từ.

2. Xác định nội dung trỡnh bày:

ND trình bầy bao gồm : Phần lí lịch (họ tên, năm sinh, quê quán , nơi sinh…) ; Phần đóng góp và những thành tích đạt được .

3. Thu thập thông tin cần thiết về người được viết tiểu sử tóm tắt:

4. Viết bản tiểu sử túm tắt:

IV. TRÌNH BÀY BẢN TIỂU SỬ TểM TẮT TRƯỚC LỚP:

* Bài mẫu :

          Thưa các bạn !

Trong đại hội liên hiệp Thanh niên của thành phố sắp tới , tôi xin giới thiệu bạn … .vào danh sách đề cử  bầu ban chấp hành nhiệm kì mới .

    Bạn…. .sinh ngày….tháng ….năm, tại …..hiện là sinh viên năm thứ 3 trường ta.

    Suốt ba năm học , bạn… đều là bí thư chi đoàn, uỷ viên ban chấp hành đoàn trường , chủ tịch hội sinh viên nhà trường , Bạn….không chỉ học giưỏi , mà còn là người có năng lực tổ chức và điều hành các hoạt động tập thể một cách có hiệu quả .

  Vói uy tín và kinh nghiệm công tác của bạn… , tôi tin rằng bạn… sẽ có những đóng góp  tích cực cho phong trào thanh nên thành phố. Vì vậy tôi xin trân trọng giới thiệu bạn… .vào danh sách đề cử .

      Rất mong các bạn ủng hộ ý kiến của tụi và tập trung số phiếu bầu cho bạn…

      Xin chân thành cám ơn !

* Bài tập bổ sung

Viết tiểu sử tóm tắt về 1 tác giả văn học trong chương trình văn lớp 11

Yêu cầu :

– Dựa vào SGK văn 11, và 1 số tài liệu có liên quan

– Lập dàn ý khái quát

– Viết bài tóm tắt.

>>> XEM THÊM: 

Loading...

Check Also

soạn bài chuyện chức phán sự đền tản viên

Soạn bài Chuyện chức phán sự đền Tản Viên (Nguyễn Dữ) | Làm văn mẫu

(Soạn văn lớp 10) – Em hãy soạn bài Chuyện chức phán sự đền Tản …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *