Home / SOẠN VĂN (page 5)

SOẠN VĂN

Soạn bài: Phong cách ngôn ngữ chính luận | Văn mẫu

soạn bài phong cách ngôn ngữ chính luận

(Soạn văn lớp 11) – Em hãy soạn bài Phong cách ngôn ngữ chính luận. (Bài làm của học sinh Ngô Thị Hương). Đề bài: Soạn bài  Phong cách ngôn ngữ chính luận BÀI LÀM I. VĂN BẢN CHÍNH LUẬN VÀ NGÔN NGỮ CHÍNH LUẬN 1. Tìm hiểu văn bản chính …

Read More »

Soạn bài: Người trong bao (Sê-khốp) | Làm văn mẫu

soạn bài người trong bao

(Soạn văn lớp 11) – Em hãy soạn bài Người trong bao của Sê-khốp. (Bài làm của học sinh Đinh Thị Nhàn) Đề bài: Soạn bài Người trong bao của Sê-khốp. BÀI LÀM I. TÌM HIỂU CHUNG 1. Tác giả: – A.P.Sêkhốp (1860-1904), sinh ra trong gia đỡnh buụn bỏn nhỏ …

Read More »

Soạn bài: Tôi yêu em (Puskin) | Văn mẫu

soạn bài tôi yêu em

(Soạn văn lớp 11) – Em hãy soạn bài Tôi yêu em của Puskin. (Bài làm của học sinh Trần Việt Dũng). Đề bài: Soạn bài Tôi yêu em của Puskin. BÀI LÀM I. TÌM HIỂU CHUNG: 1. Tác giả: – Puskin (1799 – 1837) xuất thân từ tầng lớp quý …

Read More »