Home / SOẠN VĂN / Soạn văn lớp 10

Soạn văn lớp 10

Soạn bài Trao duyên (Nguyễn Du) | Làm văn mẫu

soạn bài trao duyên của nguyễn du

(Soạn văn lớp 10) – Em hãy soạn bài Trao duyên (Trích Truyện Kiều) của Nguyễn Du (Bài làm của học sinh Hoàng Minh Trang. Đề bài: Soạn bài Trao duyên (Trích Truyện Kiều) của Nguyễn Du BÀI LÀM I. Tìm hiểu chung 1. Vị trí đoạn trích: – Từ câu …

Read More »

Soạn bài Tác giả Nguyễn Du | Làm văn mẫu

soạn bài tác giả nguyễn du

(Soạn văn lớp 10) – Em hãy soạn bài tác giả Nguyễn Du. (Bài làm của học sinh Phan Nhật Linh) Đề bài: Soạn bài Tác giả Nguyễn Du BÀI LÀM   I. CUỘC ĐỜI:   Nguyễn Du (1765- 1820), tên chữ là Tố Như, hiệu là Thanh Hiên. 1. Gia đình …

Read More »

Soạn bài Phương pháp thuyết minh | Làm văn mẫu

soạn bài phương pháp thuyết minh

(Soạn văn lớp 10) – Em hãy soạn bài Phương pháp thuyết minh. (Bài làm của học sinh Trần Việt Dũng). Đề bài: Em hãy soạn bài Phương pháp thuyết minh BÀI LÀM I. TẦM QUAN TRỌNG CỦA PHƯƠNG PHÁP THUYẾT MINH – Bài văn thuyết minh cần đạt những yêu …

Read More »

Soạn bài Khái quát lịch sử tiếng Việt

soạn bài khái quát lịch sử tiếng việt

(Soạn văn lớp 10) – Em hãy soạn bài Khái quát lịch sử tiếng Việt. (Bài làm của học sinh Đinh Thị Anh) Đề bài: Soạn bài Khái quát lịch sử tiếng Việt BÀI LÀM I. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA TIẾNG VIỆT. 1. Tiếng Việt trong thời kì dựng nước. …

Read More »