Home / SOẠN VĂN / Soạn văn lớp 11 (page 3)

Soạn văn lớp 11

Soạn bài Ngữ cảnh | Làm văn mẫu

soạn bài ngữ cảnh

(Soạn văn lớp 11) – Em hãy soạn bài Ngữ cảnh. (Bài làm của học sinh Ngô Thị Mai). Đề bài: Soạn bài Ngữ cảnh BÀI LÀM   I.  KHÁI NIỆM: 1. Tìm hiểu ngữ liệu: –  Câu “Giờ muộn thế này mà họ chưa ra nhỉ?”: nếu đột nhiên …

Read More »

Soạn bài: Tác giả Nguyễn Đình Chiểu | Làm văn mẫu

soạn bài nguyễn đình chiểu ngôi sao sáng trong văn nghệ dân tộc

(Soạn văn lớp 11) – Em hãy soạn bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc, phần một: Tác giả Nguyễn Đình Chiểu. (Bài làm của học sinh Phạm Thị Hạnh). Đề bài: Soạn bài tác giả Nguyễn Đình Chiểu. BÀI LÀM 1. Cuộc đời Nguyễn Đình Chiểu (1822 – 1888) …

Read More »