Home / VĂN MẪU THPT / Văn mẫu lớp 11

Văn mẫu lớp 11

Phân tích bài thơ Thương vợ | Làm văn mẫu

phân tích bài thơ thương vợ của trần tế xương

(Văn mẫu lớp 11) : – Em hãy phân tích bài thơ Thương vợ của nhà thơ Trần Tế Xương trong sách văn học lớp 11. (Bài phân tích thơ được 9 điểm của bạn Nguyễn Thúy Hồng). Đề bài : Phân tích bài thơ Thương vợ  BÀI LÀM Nhà …

Read More »